Tal med en hovedpinevejleder

Behandling med Metoprolol, også kendt som Selo-zok

A check mark

Medicinsk godkendt artikel

Metoprolol anvendes som forebyggende medicin ved migræne  

Præparatet 

Metoprolol er udviklet til behandling af hjerte og kredsløbslidelser, men kan også have en effekt på migræne. Når du får medicinen, er det altså ikke for at sænke dit blodtryk, men for at behandle din migræne. 

Virkning 

Metoprolol virker muligvis forebyggende mod migræne ved at stabilisere blodkarrene, men man kender ikke den nøjagtige virkningsmekanisme. 

Virkningen af metoprolol starter som regel efter 1-3 uger. Metoprolol halverer i gennemsnit antallet af migræneanfald. Der er dog stor forskel fra person til person på, hvor godt præparatet virker. 

Bivirkninger 

De hyppigste bivirkninger er træthed, svimmelhed, blodtryksfald i forbindelse med stillingsskifte, kvalme, mavesmerter, diarre, forstoppelse, kolde hænder og fødder, langsom puls, hjertebanken og vejrtrækningsbesvær. 

Forsigtighedsregler 

Metoprolol bør ikke bruges ved visse former for hjertelidelser, f.eks. ved overledningsforstyrrelser, og bør bruges med forsigtighed eller slet ikke, hvis man lider af sukkersyge, astma og visse hjertelidelser. Det bør også benyttes med forsigtighed, hvis man tager visse former for anden medicin, specielt anden hjertemedicin. 

Før behandlingsopstart 

Inden du starter på behandlingen skal der foreligge et elektrokardiogram (EKG), og der skal måles puls og dit blodtryk. 

Hvilken dosis skal man tage? 

Normalt starter man med at tage 50 mg en gang om dagen i en uge. Herefter øges dosis til 100 mg dagligt. Ved utilstrækkelig effekt, og hvis der ikke er generende bivirkninger efter en måned, skal man stige til 150 mg en gang dagligt i en uge og herefter yderligere til 200 mg en gang dagligt (dosis kan evt. deles til 100 mg to gange dagligt). Forbliv på den dosis, hvor du oplever, der er bedst balance mellem effekt og bivirkninger (normalt mellem 100-200 mg dagligt). Ved manglende effekt efter en måned på 200 mg i døgnet, kan det konkluderes, at præparatet ikke virker. Man skal så trappe ned med 50 mg om ugen, indtil man er holdt helt op med at tage præparatet. 

Når den rigtige slutdosis er fundet, skal denne tages dagligt gennem ½-1 år, hvorefter dosis i samråd med lægen ofte kan aftrappes langsomt. Nogle patienter har dog behov for at anvende metoprolol i en længere årrække.

Skal vi hjælpe dig til en bedre hverdag med hovedpine og migræne?

Vi har gjort det nemt for dig at finde den rigtige hjælp til dine hovedpine og migrænesymptomer. For at hjælpe dig bedst muligt, har vi behov for, at du besvarer et par enkle spørgsmål om din situation.