VERSION 1 - 1. OKTOBER 2023

Persondatapolitik (Privacy Policy)

Hemi respekterer den enkeltes ret til at få sine data behandlet på lovlig vis, og vores databehandling vil altid ske i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Hemi Klinik ApS
Peter Bangs Vej 7a
2000 Frederiksberg
Kontakt: hello@hemihealth.com

Informationsindsamling og anvendelse

I forbindelse med besøg på vores websites og ved brug af appen kan vi indsamle informationer fra brugeren. Vi behandler kun personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at levere fungerende hjemmesider og administrere indholdet og tjenesterne på hjemmesiderne.

Hver gang du søger behandling hos os, registrerer vi personoplysninger om dig i vores journalregister. Dette gør vi, for at du som patient skal få en så god og sikker behandling som muligt. Vi anvender også dine personlige oplysninger til at behandle fakturaer og indhente betaling for vores sundhedsydelser.

Vi behandler dine personoplysninger:

  • for at føre patientjournal og anden dokumentation, som er nødvendig i forbindelse med pleje og behandling af patienter
  • til administration, som vedrører dig i forbindelse med at yde dig behandling og pleje
  • for at kunne tilbyde dig online konsultationer og kontakt via tjenester som eksempelvis Lægekontakt, Terapaut Booking og Confrer
  • for at etablere anden dokumentation, som kræves ved lov, regulering eller anden forfatning
  • for at kommunikere med dig om de sundhedsydelser, vi leverer til dig
  • for løbende at udvikle og sikre kvaliteten af behandling og pleje
  • til planlægning, opfølgning, evaluering af og tilsyn med virksomheden
  • for at udarbejde statistikker om behandling og pleje
  • til at foretage kreditkontrol for at kunne vurdere din ansøgning om en kontrakt om sundhedsydelser

Behandlingen af dine personoplysninger til at opfylde ovenstående formål er lovmæssigt fastsat i Persondataloven, Sundhedsloven og Journalføringsbekendtgørelsen.

Journalføring og adgang til journaldata

Som patient på Hemi får du oprettet en patientjournal over din behandling hos os. Det er et lovkrav, at der skal føres journal med behandling jf. Journalføringsbekendtgørelsen. Denne journal kan kun tilgås af personale hos Hemi, med mindre du giver samtykke til, at eksempelvis din egen læge eller andre hospitaler må få adgang til journalen, hvis det skulle være relevant. Journaler videregives kun til andre sundhedspersoner efter informeret samtykke fra dig.

Som patient har du ret til at læse din egen journal og få en journalkopi. Du kan rekvirere en kopi af din journal ved at kontakte os.

Opbevaring og dataminimering

Det er fastsat ved lov, at patientjournaler skal opbevares i mindst 10 år fra seneste optegnelse i journalen (Journalføringsbekendtgørelsen).

Det er fastsat ved lov, at regnskabsmateriale skal opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører (Bogføringsloven).

Log-information

Når vores websteder bliver besøgt, indsamles automatisk standardiseret log-information fra brugerens computer, f.eks. oplysninger om hvilken browser og version der anvendes, internetleverandør, IP-adresse og dato og tid for besøget.

Disse oplysninger giver os mulighed for at vedligeholde, videreudvikle og forbedre vores websteder. Denne data vil ikke blive brugt til at identificere brugerne, ligesom denne data ikke vil blive forbundet med personidentificerbare oplysninger fra andre kilder for at identificere brugeren.

Data, som er gemt i logfiler, slettes regelmæssigt. Yderligere opbevaring er mulig, men i så fald slettes eller anonymiseres brugerens IP-adresse.

Kontaktformularer og e-mailkontakt

Når en bruger kontakter os med et spørgsmål via kontaktformular på vores hjemmesider, skal brugeren give os personlige oplysninger i form af kontaktoplysninger. Vi bruger disse oplysninger til at besvare/håndtere de indkomne spørgsmål og forespørgsler og til at håndtere yderligere korrespondance.

Tilsvarende kan brugeren kontakte os med generelle spørgsmål via e-mail. I så fald behandles personlige data, som brugeren giver via e-mail. Personlige data bruges udelukkende til at behandle en sådan korrespondance. Personlige data slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for formålet.

Tilmelding til nyhedsbrev

Ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev accepterer du følgende betingelser:

Jeg accepterer at modtage nyhedsbreve og markedsføringstilbud via e-mail fra Hemi Klinik ApS. Nyhedsbrevet kan indeholde information om nye produkter, tilbud, nyheder og andre relevante oplysninger fra Hemi Klinik ApS.

Jeg forstår, at mine personlige data (navn, e-mailadresse og evt. andre oplysninger) vil blive behandlet og opbevaret af Hemi Klinik ApS med det formål at sende mig nyhedsbreve og tilbud. Disse data vil blive behandlet i overensstemmelse med Hemi’s privatlivspolitik.

Jeg er informeret om, at jeg til enhver tid kan trække mit samtykke tilbage ved at klikke på afmeldingslinket i bunden af hvert nyhedsbrev eller ved at kontakte Hemi Klinik direkte på hello@hemihealth.com

Jeg accepterer, at mine data kan deles med tredjepartsleverandører, der hjælper Hemi Klinik ApS med at udsende nyhedsbreve. Disse tredjeparter er kontraktligt forpligtet til at beskytte mine data og må ikke bruge dem til andre formål.

Jeg er informeret om, at mine data vil blive opbevaret, så længe jeg ønsker at modtage nyhedsbreve fra Hemi Klinik, eller indtil jeg trækker mit samtykke tilbage.

Bestillinger/ordrer

Vi kan anmode om personlig information fra brugeren i forskellige ordreformularer. Brugeren skal i disse tilfælde oplyse personlige oplysninger (f.eks. navn og adresse). Disse personoplysninger bruges kun til at opfylde ordrer. Hvis vi har et problem med at håndtere en ordre, kan vi også bruge de medfølgende kontaktoplysninger til at kontakte brugeren.

Analyseværktøj

Vi bruger Google Analytics til at overvåge brugeraktivitet på vores hjemmesider. Google Analytics er et webanalyseværktøj fra Google Inc. (”Google”) og bruger cookies, som kan følge brugerens indstillinger, når de besøger vores websteder. Den genererede information (herunder IP-adresse) vil som standard blive anonymiseret for at udelukke en personlig reference. Oplysningerne, der genereres af disse cookies, overføres normalt til og gemmes af Google på servere i USA. Alle brugere har mulighed for at deaktivere cookies i browserindstillinger.

Google bruger disse informationer til at evaluere brugen af webstederne, udarbejde rapporter om brugeraktivitet på vores websteder og give os andre tjenester i forbindelse med brugen af vores hjemmesider. Vi bruger kun disse oplysninger til statistiske formål.

Tredjepartstjenester

Vi kan samarbejde med tredjeparter for at levere de tjenester, der er beskrevet i denne policy. Vi vil i så fald videregive de personlige oplysninger, der er nødvendige for, at tredjeparter kan levere ydelserne.

Eksterne links

Vores hjemmesider kan indeholde links til andre organisationers platforme. Vi er ikke ansvarlige for privatlivspolitik og håndtering af personoplysninger på andre organisationers platforme.

Brugerens rettigheder

Brugeren har ret til at anmode om oplysninger om, hvilke personlige data vi opbevarer om brugeren.

Hvis de personlige oplysninger, vi har, er forældede eller forkerte, har brugeren ret til at anmode om en opdatering og korrektion af dataene. Brugeren kan også have ret til at anmode om sletning af personoplysninger, som vi har om brugeren, forudsat at vi ikke har lovbestemt pligt til at opbevare data eller legitim interesse, som vejer tungere, i at beholde sådanne oplysninger.

Hvis behandlingen af personoplysninger udføres med samtykke, har brugeren til en hver tid ret til at kontakte den personoplysningsansvarlige for at tilbagekalde sit samtykke.

Enhver anmodning om adgang, korrektion og sletning samt tilbagekaldelse af samtykke skal ske skriftligt til den dataansvarlige.

Ændring af vores Privacy Policy

Vi kan fra tid til anden opdatere denne policy. Vi anbefaler, at brugeren ved lejlighed besøger vores Privacy policy for at finde opdaterede oplysninger om, hvordan vi håndterer data.

Klager og kontakt vedr. vores Privacy Policy

I tilfælde af spørgsmål til eller klager vedrørende behandling og/eller beskyttelse af personoplysninger eller brugerens rettigheder, vil vi bede dig sende dine skriftlige kommentarer til os  via mail til hello@hemihealth.com. Vi besvarer alle klager skriftligt.

Hvis brugeren mener, at hans/hendes personoplysninger er blevet behandlet ukorrekt af os, kan brugeren også kontakte Datatilsynet:

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Cookies