Tal med en hovedpinevejleder

Behandling med Candesartancilexetil, også kendt som Candesartan

A check mark

Medicinsk godkendt artikel

Candesartan anvendes som forebyggende medicin ved migræne 

Præparatet 

Candesartan er udviklet til behandling af højt blodtryk, men kan også have en effekt på migræne. Når du får medicinen, er det altså ikke for at sænke dit blodtryk, men for at behandle din migræne. 

Virkningsmekanisme 

Candesartan virker muligvis forebyggende mod migræne ved at stabilisere blodkarrene, men man kender ikke den nøjagtige virkningsmekanisme. 

Virkningen af candesartan indsætter som regel efter 1-3 uger. Candesartan halverer i gennemsnit antallet af migræneanfald. Der er dog stor forskel fra person til person på, hvor godt præparatet virker.

Bivirkninger 

Candesartan tolereres generelt godt. Præparatet nedsætter sjældent et normalt blodtryk. Hos patienter med lavt blodtryk ses der svimmelhed, når man rejser sig. I sjældne tilfælde kan udslæt, forhøjet kalium i blodet samt nyrepåvirkning og leverpåvirkning forekomme. 

Før behandlingsopstart 

Inden du starter på behandlingen skal der foreligge måling af puls og blodtryk samt følgende blodprøver: Nyre-/væsketal og levertal. 

Hvilken dosis skal man tage 

Normalt starter man med at tage 8 mg en gang dagligt i en uge. Herefter 16 mg en gang dagligt. Ved manglende effekt efter 1-2 måneder kan dosis evt. øges til 24 mg en gang dagligt i en uge herefter 32 mg en gang dagligt. Ved manglende effekt efter 2 måneder trappes der ned med 8 mg om ugen, til man er helt ude af medicinen. 

Ved god effekt af behandlingen fortsætter man i ½-1 år, hvorefter dosis i samråd med lægen ofte kan aftrappes langsomt. Nogle patienter har dog behov for at anvende candesartan i en længere årrække.

Skal vi hjælpe dig til en bedre hverdag med hovedpine og migræne?

Vi har gjort det nemt for dig at finde den rigtige hjælp til dine hovedpine og migrænesymptomer. For at hjælpe dig bedst muligt, har vi behov for, at du besvarer et par enkle spørgsmål om din situation.